Akut Romatizmal Ateş

Akut Romatizmal Ateş (ARA) dünyanın birçok bölgesinde, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, çocuklarda ve genç erişkinlerdeki edinsel kalp hastalığının en sık nedenidir. En sık 5-15 yaş grubu çocuklarda görülen Akut Romatizmal Ateş, Grup A streptekokların (GAS) neden olduğu farenjiti takiben 2-4 haftalık sessiz bir dönem sonrasında ortaya çıkar. Bakteri antijenlerine karşı gelişen antikorlar benzer antijenik yapıya sahip organlarda çapraz reaksiyonla enflamasyona neden olur.

En sık eklem, kalp ve beyin etkilenir. Eklem ve beyin tutulumu kendiliğinden düzelir, sekel bırakmaz. Kronik ve ilerleyici olabilmesi, sekel bırakması nedeniyle hastalığın seyrini kalp tutulumu belirler. Başlangıçta yetersizlik olan kapaklarda yıllar sonra replasman gerektiren darlık meydana gelebilir. 1884 yılında Laseque tarafından hastalık “eklemleri yalar, kalbi ısırır” şeklinde ifade edilmiştir.

Hastalık toplumda GAS farenjiti geçirenlerin % 0.3 – 3’ ünde, hastalığı geçirenlerin ise %50′ inde gelişmektedir. Hastalığın uzun dönem kardiyak sekelleri düşünüldüğünde GAS farenjitin uygun antibiyotiklerle yeterli süre (10 gün) tedavisi çok önemlidir. Hastalığı geçirenlerde ise tekrarların önlenmesi amacıyla 28 günde bir uzun etkili penisilin yapılması gerekmektedir. Kaç yıl süreyle kullanmak gerektiğini doktorunuz size söylecektir.