Çocuk Kalp Hastalıkları

Kalp hastalıkları çocuklarda doğuştan veya infeksiyon gibi nedenlere bağlı olarak sonradan gelişebilir. Genellikle organların geliştiği hamileliğin erken döneminde oluşan doğuştan kalp hastalıkları, kulakcıklar veya karıncıklar arasındaki delikler, kapaklarda darlıklar şeklinde olabileceği gibi kulakçık veya karıncıklardan bir veya birden fazlasının olmaması gibi çok ağır bozukluklar şeklinde de görülebilir.

Günümüzde bebeklere doğum öncesi yapılan görüntüleme (Fetal Ekokardiyografi) ile doğuştan kalp hastalığı tanısı konulabilmekte ve doğumunu takiben hastalığın tipine göre her yaşta medikal veya cerrahi tedavileri başarıyla yapılabilmektedir.

Genetik yatkınlığı olan çocuklarda (sıklıkla 5 ila 15 yaş arası) Beta-Hemolitik Streptokokların neden olduğu, tedavi edilmemiş veya yetersiz tedavi edilmiş boğaz infeksiyonu sonrasında Romatizmal Kalp Hastalığı gelişebilir. Bu hastalıkta sıklıkla kalbin mitral ve aort kapakları etkilenir ve sekel kalabilir. Hastalığı geçirenlerde Streptokokal boğaz infeksiyonun, dolayısıyla hastalığın tekrarının önlenmesi önemlidir. Koruyucu tedavi yapılmaz ise başlangıçta yetersizlik olan kapaklarda zamanla darlık gelişebilir.

Çocuklarda çarpıntı, baş dönmesi, bayılma ve hatta nadiren ölüm nedeni olabilen ritm bozuklukları görülebilir.  Çocuğun yaşına göre kalp atışlarının hızlı (taşiaritmi) veya yavaş (bradiaritmi), ve düzensiz (erken atımlar) olduğu ritm bozuklukları olabilir. Karıncık veya kulakçıklardan kaynaklan erken atımlar şeklindeki düzensiz ritmler genellikle selim seyirlidir ve herhangi bir yakınmaya neden olmazlar. Dolayısıyla tedavi gerektirmezler. Kısa süreli ataklar şeklinde görülen hızlı ritmler (taşiaritmi), her yaşta görülebilir. Taşikardi atakları genellikle kendiliğinden sonlanabilir, bazen ilaçla durdurmak gerekebilir. Taşiaritmi odağını ortadan kaldırmak için ablasyon (yakma) yapılır. Klinik bulgusu olan yavaş ritmli (bradiaritmi) çocuklara ise kalp pili (pacemaker) takılır.