DKH Nedenleri

DKH Nedenleri

Doğuştan kalp hastalığının nedenleri hakkında hala çok şey bilinmemektedir ve çoğu zaman bir neden tespit edilememektedir. Bazı kalp defektlerinin genetik bir bağı varken, bazıları ise birtakım çevresel faktörlerden veya genetik ve çevresel faktörlerin birlikte etkileşiminden oluşabilir. Aşağıdaki genetik olmayan risk faktörlerinin, doğuştan kalp hastalığına değişen derecelerde katkıda bulunduğu bulunmuştur:

  • Hamilelik sırasında annenin sigara içmesi
  • Annede obezite
  • Bazı hava kirleticilerine, çözücülere ve böcek ilaçlarına maruz kalma
  • Hamilelik sırasında annenin düşük folik asit alımı
  • Gebelik öncesi ve gebelikte kötü kontrol edilen diyabet

Konjenital Kalp Hastalığının Yaygın Formları

Konjenital kalp hastalığı, birçok anormal kalp ve damar yapısını tanımlayan bir terimdir. Örneğin kalbin sol ve sağ boşlukları ayıran kas duvarında delikler olabilir, kan damarları yanlış yerlere bağlanabilir veya kalp içerisindeki kan akışını kontrol eden kapakçıklar doğru oluşmayabilir. Her durumda, oksijenden zengin kanı kalpten vücuda gönderen ve vücuttan oksijenden fakir kanı alıp akciğerlere gönderen normal dolaşım bozulur veya tam olarak çalışmaz.

Her yıl yenidoğan her 1000 bebekten 8′ inde doğuştan bir kalp hastalığı vardır.

En sık görülen iki doğuştan kalp defekti Ventriküler Septal Defekt (VSD) ve Atriyal Septal Defekt (ASD)‘ dir.

Ventriküler Septal Defekt (VSD), kalbin sol ve sağ ventriküllerini ayıran duvarda bir deliktir.

Atriyal Septal Defekt (ASD) ise, kalbin iki üst odaları (kulakçıklar) arasındaki septumda bir deliktir.

Doğuştan Kalp Hastalığının Tedavisi

Doğuştan kalp hastalıklarının hepsi tedavi gerektirmez. Tedavi edilmesi gereken patolojiler için, tedavi seçenekleri aşağıdakilerden birisi olabilir:

  • Tıbbi tedavi (ilaçlar)
  • Girişimsel prosedürler (kalp ve damarlarında onarım yapmak için kateter adı verilen ince, esnek tüplerin, balon veya stent kullanılması)
  • Ameliyat