Doğumsal Kalp Hastalıkları

Doğumsal kalp hastalığı çoğunluğu hafif olmak üzere yaklaşık 1000 canlı doğumdan 8 bebekte görülür. Genellikle hamileliğin erken evrelerinde organların gelişmeye başladığı dönemde oluşan doğumsal kalp hastalıkları, kulakçıklar veya karıncıklar arasındaki delikler, kapaklardaki darlıklar şeklinde olabileceği gibi, kulakçık veya karıncıklardan bir veya birden fazlasının olmaması gibi çok ağır bozukluklar şeklinde de görülebilir.

Doğumsal kalp hastalığı nasıl oluşur?

Kesin nedeni bilinmemektedir. Kalıtsal yatkınlık ve çevresel etkenler arasındaki etkileşimin neden olduğu varsayılmaktadır. Nadiren hamilelikte kullanılan ilaç, alkol ve uyuşturucular veya geçirilen infeksiyonlar doğumsal kalp hastalıklarına neden olabilir. Dolayısıyla gebelikte doktor önerisi dışında ilaç alınmamalı, sigara ve alkol kullanılmamalıdır.

Doğum öncesi tanısı mümkün müdür?

Hamilelik sırasında yapılan tetkikler ile (fetal ekokardiyografi) bebeklerde doğumsal kalp hastalığı veya ritm bozukluğu olup olmadığı anlaşılabilir. Annede veya ailenin diğer bireylerinde doğumsal kalp hastalığı bulunması, annenin hamilelikte kızamıkçık gibi bazı infeksiyonları geçirmesi, şeker hastalığının bulunması veya bazı ilaçları kullanmış olması ve kadın hastalıkları hekimlerinin önerdiği durumlarda anne karnındaki bebek kalp hastalığı yönünden gebeliğin 16. haftasından itibaren Fetal Ekokardiyografi ile değerlendirilebilir.

Doğumsal kalp hastalığı olan bebek nasıl fark edilir?

Ağır kalp hastalığı olan bebeklerde ilk günlerden itibaren belirtiler görülür. Morarma, beslenme güçlüğü, hızlı soluk alıp verme, kilo alamama ve muayene esnasında üfürüm duyulması gibi bulgular olabilir. Hafif bozukluklar ise genellikle belirti vermezler. Bu hastalar başka nedenlerden dolayı doktora başvurulduğunda üfürüm duyularak tanı alırlar.

Doğumsal kalp hastalıklı çocukların tedavisi ve takibi nasıl olur?

Bütün çocuklarda olduğu gibi genel tıbbi önlemlere uyulması şarttır. Doğumsal kalp hastalıklı çocuklara yaşına uygun rutin aşılamaya ek olarak grip aşısı gibi bazı özel aşılar da yapılabilir. Bazı durumlarda kalbin infeksiyondan (infektif endokardit) koruması amacıyla antibiyotik verilir. Kalp hastalığı olan çocukların iyi durumda olduğunun belirlenmesi için düzenli aralıklarla izlenmesi çok önemlidir. Genel olarak ilk tanı aldığı dönemde ve ameliyat sonrası daha sık olmak üzere izleyen yıllarda daha seyrek aralıklarla kontrollere çağrılması uygundur.