Ödüllerim

  1. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi Görüntüleme Yarışması (MRI / BT Dalında) Birinciliği, 2012. “Multislice BT ile görüntülenen dessendan aorta ve sol alt pulmoner ven arasındaki arteriovenöz fistül”.
  2. Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, TÜBİTAK, 2007. “Kosecik M, Ertas T. Dilated cardiomyopathy due to nutritional vitamin D deficiency rickets. Pediatr Int. 2007 Jun;49(3):397-9.”
  3. Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, TÜBİTAK, 2007. “Aslan M, Kosecik M, Horoz M, Selek S, Celik H, Erel O. Assessment of paraoxonase and arylesterase activities in patients with iron deficiency anemia. 2007 Apr;191(2):397-402.”
  4. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi’ nde bildiri mansiyon ödülü, Bodrum, 2005. “ Kumtepe S, Saylam GS, Ünal N, Kır M, Paytoncu Ş, Kösecik M. Evaluation of Right Ventriculer Function by Myocardial Performance Index in Children with Fallot’s Tetralogy before and after Surgical Repair (The Heart Surgery Forum).”
  5. Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, TÜBİTAK, 2005. “Kosecik M, Erel O, Sevinc E, Selek S. Increased oxidative stress in children exposed to passive smoking. Int J Cardiol. 2005 Apr 8;100(1):61-4. “
  6. Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, TÜBİTAK, 2003. “Tatli MM, Aktas G, Kosecik M, Yilmaz A. Treatment of typhoid fever in children with a flexible-duration of ceftriaxone, compared with 14-day treatment with chloramphenicol. Int J Antimicrob Agents. 2003 Apr;21(4):350-3.”
  7. Ulusal Pediatrik Kardioyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi’ nde Poster Üçüncülük Ödülü, 2001. “ Dündar B, Ünal N, Saylam GS, Akçoral A, Büyükgebiz B, Babör E, Meşe T, Hüdaoğlu S, Büyükgebiz A, Kösecik M. Siyanotik doğumsal kalp hastalıklarında serum IGF-I değerleri ve kronik hipoksemi ile ilişkisi.”
  8. Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, TÜBİTAK, 2000. “Tatli MM, Vural H, Koc A, Kosecik M, Atas A. Altered anti-oxidant status and increased lipid peroxidation in marasmic children. Pediatr Int. 2000 Jun;42(3):289-92.”
  9. Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, TÜBİTAK, 1998. “Tatli MM, Vural H, Koçyiğit A, Kosecik M, Emiroğlu HHEvaluation of serum selenium, copper and zinc concentrations in Marasmus children. Trace Elements and Electrolytes 1998; 3: 159-63.”