PRENATAL TANI

Hamileliğiniz normal ilerliyorsa doğum uzmanınız aşağıdaki testlerden bazılarını önerebilir.

Ultrason muayenesi:

Bu güvenli ve yaygın kullanılan test, sonogramlar (ses dalgalarından yapılan görüntüler) alarak bebeğinizin büyümesini ve iç organlarının sağlığını izler. Bebeğinizin normal gelişmesini ve herhangi bir fiziksel anormallik olup olmadığını kontrol eder.

Ense kalınlığı taraması:

Ense kalınlığı taraması, Trizomi 13, Trizomi 18 ve Trizomi 21 (Down sendromu) gibi genetik anormalliklerin belirtilerini aramak için 11-12. haftalarda yapılan bir ultrasondur. Bu test genellikle Birinci Trimester Kombine Testi veya “üçlü test” olarak adlandırılan bir risk puanı oluşturmak için PAPP-A ve beta-HCG olmak üzere iki kan testiyle birleştirilir. İkinci trimesterde kadın doğum uzmanı Dimerik Inhibin A (DIA) seviyesini kontrol edebilir ve bunu üçlü testle birleştirerek bir “dörtlü test” oluşturabilir.

Stressiz test:

Stressiz bir test, fetüsün kalp atış hızını ve hareketlerini elektronik olarak izler. Bu testte karnınızın etrafına bir kemer yerleştirilir. Doğmamış bebeğinizin hareketini teşvik etmek veya rahim kasılmalarını tetiklemek için hiçbir ilaç kullanılmadığı için buna “stressiz” test denir.

Kasılma stres testi:

Kasılma stres testi, fetüsün kalp atış hızını kontrol etmenin başka bir yoludur, ancak bu durumda, uyarılan uterusun hafif kasılmalarına yanıt olarak ölçülür. Doktorunuz, kasılmalar sırasında bebeğinizin kalp atış hızını izleyerek, bebeğinizin doğum sırasındaki kasılmalara nasıl tepki vereceğini belirleyebilir; eğer bebeğiniz bu kasılmalar sırasında olumlu tepki vermiyorsa, bebeğinizin doğumu doğum tarihinizden önce planlanabilir.

Tarama testleri:

Glikoz taraması, gebelik diyabetinin bir göstergesi olabilecek yüksek kan şekeri seviyelerini kontrol edebilir. Genellikle hamileliğin yirmi dördüncü ve yirmi sekizinci haftaları arasında yapılan testi gerçekleştirmek için, kan örneği alınmadan önce sizden şekerli bir solüsyon içmeniz istenecektir. Kanda yüksek düzeyde glikoz varsa ek testler yapılmalıdır. Bu, gebelik komplikasyonları olasılığının artmasıyla ilişkili olan gebelik diyabetiniz olup olmadığını belirleyecektir.

Grup B streptokok (GBS) taraması, bebeğinizde ciddi bir enfeksiyona (menenjit, sepsis gibi) neden olabilecek bir bakteri türünün mevcut olup olmadığını belirlemek için genellikle bir idrar örneğinden yapılır. GBS bakterileri yaygın olmasına ve annenin vajinasında veya rektumunda bulunabilmesine ve sağlıklı yetişkinlerde zararsız olmasına rağmen, doğum sırasında bulaşırsa bebekte hastalığa neden olabilirler. Hamile bir kadında GBS tespit edilirse doğum sürecinde damar yoluyla antibiyotik verilebilir ve bebek doğduktan sonra hastane odasında daha uzun süre gözlemlenebilir. GBS tarama testi genellikle gebeliğin otuz beşinci ve otuz yedinci haftaları arasında yapılır.

HIV testi, artık hamile kadınlarda, tercihen hamileliklerinin erken dönemlerinde yaygın olarak yapılmaktadır. HIV, AIDS’e neden olan virüstür ve hamile bir kadına virüs bulaştığında hamilelik, doğum veya emzirme sırasında bebeğe de geçebilir. Erken teşhis ve tedavi bebekte enfeksiyon riskini azaltabilir. Hamilelik ve doğum sırasında uygun ilaçların verilebilmesi için hamile bir kadının HIV durumunu bilmek önemlidir. HIV pozitif annelerden doğan bebeklere de doğumdan sonra koruyucu ilaçlar verilir.

Diğer testler:

Kendi fiziksel sağlığınıza ve kişisel ve aile geçmişinize bağlı olarak başka testler de önerilebilir. Örneğin, özellikle ailesinde genetik sorun geçmişi olan veya 35 yaş ve üzeri kadınlar için, doğum uzmanınız genetik bozuklukları tespit edebilecek testler önerebilir. En yaygın genetik testler amniyosentez ve koryon villus örneklemesidir.