Çocuklarda Aritmi Tipleri

Çocuklarda Aritmi Tipleri

Anormal kalp ritimleri (aritmi) hızlı, yavaş ve bazende düzensiz ritim şeklinde olabilir. Bir aritminin nasıl tedavi edileceği anormal atımın tipine göre değişiklik gösterir.

I. Hızlı Kalp Ritimleri (Taşikardi):

Supraventriküler Taşikardi (SVT):

Supraventriküler taşikardi adı verilen anormal kalp ritminde kalbi uyaran elektriksel uyarı olması gerektiği gibi normal sinüs düğümünden gelmez. Bunun yerine, atriyoventriküler (AV) düğümü içeren bir doku topluluğundan çok daha hızlı (ort. 250/dk kalp atışı) elektriksel uyarılar üretilir.

Kalp atış hızını yavaşlatmak için ilk basamak olarak hastanın ıkınmasının istendiği “Valsalva Manevrası” ile tedavisi mümkündür. Bu etkili olmazsa, ilaçlar kullanılınır.

Hemodinamik durumu bozuk veya ilaçla tedaviye cevap vermeyen taşiartimi atağı olanlar için “kardiyoversiyon” yapılabilir. Kardiyoversiyonda, anormal kalp ritmini normal ritme döndürmek için kalbe “elektrik şoku” verilir.

Atriyal Flatter:

Atriyal flatter, kalbin kulakçıklarında çok sık ortaya çıkan elektriksel sinyaller kasların hızlı bir şekilde kasılmasına neden olarak çok hızlı ve sabit bir kalp atışına yol açtığında meydana gelir.

İlaçlarla tedavi mümkündür. Gerektiğinde, “kardiyoversiyon” ile tedavi edilebilir; burada hızlı atan bir kalbe, normal bir ritme döndürmek için “elektrik şoku” uygulanır.

Ventriküler Taşikardi:

Ventriküler taşikardi (VT), genellikle kalpten çok az kanın atılmasına (düşük kalp debisi) neden olan tehlikeli bir hızlı kalp ritim türüdür. Ventriküler taşikardi, hızlı ve düzensiz bir kalp ritmi oluşturan kalbin karıncıklarından (ventriküller) ortaya çıkar.

Ventriküler taşikardi, kardiyoversiyon adı verilen “elektrik şoku” tedavisi gerektiren yaşamı tehdit eden bir acil durumdur.

Hızlı kalp ritmi patolojik olan hastalarda taşiaritmi odağını ortadan kaldırmak için ablasyon (yakma) yapmak kesin tedavi için gereklidir. Ablasyon radiyofrekans (yüksek ısı ile) veya kriyoterapi (dondurma) yöntemlerinden birisi ile yapılabilir. Günümüzde genellikle dondurma yöntemi tercih edilmektedir. Başarı oranı %90 üzerindedir. Tekrarlama olursa yeniden yapmak gerekebilir.

II. Yavaş Kalp Ritimleri (Bradikardi)

Atriyoventriküler Blok:

Atriyoventriküler (AV) blok, kalbin kulakçıklarından karıncıklara giden elektriksel sinyallerin bir kısmı veya tamamı bozulduğunda veya iletilemediğinde ortaya çıkar. Genellikle “kalp bloğu” veya “AV blok” olarak adlandırılır. Bu durumda, kulakçıklar normal bir hızda kasılabilir, ancak karıncıklara giden sinyaller “bloke edilir”.

Bloğa neden olan mekanizmaya bağlı olarak çeşitli AV blok türleri vardır:

  • İkinci derece AV blok, atriyumdan gelen elektriksel dürtü her belirli sayıda atımda bir (2/1, 3/1, 4/1 vs.) bloke edildiğinde meydana gelir.
  • Tam AV bloğunda, sinyallerin hiçbiri atriyoventriküler düğümden geçmez ve ventriküllerin kendi ritmini oluşturmasına neden olur.

Kalp pili (pacemaker), kalbi belirli bir hızda atması için uyaran küçük implante bir cihazdır. AV blok için önerilen bir tedavidir.

III. Düzensiz Kalp Ritimleri

Prematüre Atriyal Kontraksiyon (PAC):

Prematüre atriyal kontraksiyon (PAC), kalbin kulakçıklarında beklenenden daha erken üretilen elektriksel bir uyarı ile ortaya çıkar. Bu durum, kalbin normalden daha erken atmasına neden olarak düzensiz kalp ritmine neden olur.

PAC, genellikle tedavi gerektirmez. Bununla birlikte, çok sayıda ve şikayete neden olması durumunda, kontrol etmek için ilaçlar verilebilir.

Prematüre Ventriküler Kasılma (PVC):

Erken ventriküler kasılmada (PVC), kalbin karıncıkları (ventriküller), kalbin normalden daha erken atmasına neden olan ve kalp ritminde düzensizliğe neden olan normalden daha erken bir elektriksel sinyal üretir.

PVC, özellikle seyrek olarak ortaya çıkıyorsa, genellikle tedavi gerektirmez. Daha sık görülen PVC’ler, ilaçlarla tedavi gerektirir. PVC’nin nedeni, kalp kası hastalığından kaynaklanabileceğinden araştırılmalıdır.

Atriyal Fibrilasyon (AF)

Atriyal fibrilasyonda (AF), kalbin kulakçıkları (atriyumlar) içindeki birçok bölge, düzensiz bir kalp atışına neden olan düzensiz elektriksel uyarılar üretir. Atriyal fibrilasyon çocuklarda nadiren görülür.

Atriyal fibrilasyonu tedavisi için, kalbin tekrar normal ritmine “şok edildiği” ve ilaçların kullanıldığı “elektrik şoku tedavisi” kullanılır.