Vasküler Ring

Vasküler Ring

Kalp ve akciğerlerin kan damarlarının gelişimi, erken dönemde, çoğunlukla gebeliğin ilk 8 haftasında meydana gelen çok karmaşık bir süreçtir. Kan damarlarının karmaşık yeniden düzenlemeleri yapılır ve embriyo olgunlaştıkça kan dolaşımının bazı kısımlarının kaybolmasına neden olur. Vaskuler ring (damar halkası), kanı kalpten vücuda ve bununla ilişkili kan damarlarına ileten ana arterin (aorta) anormal oluşumunun olduğu konjenital bir patolojidir. Bu kan damarları, burnu akciğerlere bağlayan solunum yolu (trakea) veya ağzı mideye bağlayan beslenme yolunu (osefagus) sarabilir ve sıkıştırabilir. Bu sorunlardan herhangi biri nefes alma ve beslenme güçlüklerine yol açabilir.

Halkanın bir kısmında kapanmış duktus arteriozusu (ligamentum arteriosus) içerebilir. Bu kan taşımaz, ancak diğer yapıları aort anormallikleriyle birlikte sınırlayabilir.

En sık görülen vasküler halka tipi “çift aortik ark” dır. Bir çocuğun nefes alma veya beslenme ile ilgili ciddi problemleri varsa, bu patoloji, trakea veya yemek borusu etrafındaki damar çemberinin ayrıldığı bir ameliyatla tedavi edilebilir. Diğer bir yaygın tipi, sol kol arterinin (subklaviyen arter) anormal bir seyri olan sağ tarafta aortik ark (çoğu sol taraftadır) varsa ortaya çıkabilir.

Vaskuler sapan (sling), sol akciğer arterinin, önden ziyade trakeanın arkasından alışılmadık bir şekilde seyrettiğinde oluşabilir.

Belirtileri:

Hava yollarının bir kısmı bu anormal vasküler bağlantılar tarafından sıkıştırılırsa, bebek nefes almakta güçlük çekebilir veya nefes alırken hırıltılı bir ses çıkarabilir. Bu sıkıştırma, bazı hava yollarının yetersiz gelişmesine yol açabilir.

Yemek borusu (osefagus) sıkıştırılırsa, özellikle katı yiyecekler başta olmak üzere yutmayı zorlaştırabilir.

Bununla birlikte, çoğu hastada hiçbir belirti olmayabilir.

Prognoz:

Vaskuler halkalar / sapanlar ilerlemez, ancak diğer yakın yapılar üzerindeki etkileri kötüleşerek nefes alma veya yutma güçlüğünün artmasına neden olabilir.

Tedavisi:

İlaçlar
Genellikle yardımcı değildir.

Ameliyat
Düzeltici tedavi, damarların daha normal bir pozisyona yeniden yerleştirildiği ve ligamentum arteriyozusun bölündüğü ameliyatı içerir.