Koroner Fistüller

Koroner Fistüller

Koroner fistüller, kalp kasının küçük dolaşımını atlayan ve doğrudan kalp boşluklarına veya pulmoner artere geri dönen, koroner arterlerin dallarıdır. Bunlar genellikle bir bebek veya çocuk başka bir nedenle ekokardiyografi yapılırken tesadüfen tespit edilirler. Bazen fistülden kalp üfürümüne neden olacak kadar kan akımı olabilir.

Birçok küçük koroner arter fistülü zamanla kendiliğinden kaybolabilir.

Büyük koroner arter fistüller, kateterizasyon laboratuvarında (özel metal sipiraller veya cihazlar kullanarak) kapatılabilir veya cerrahi olarak kapatılmasını (ligasyon) gerektirebilir.