Ekojenik Odak

Ekojenik Odak

Kalp içi ekojenik odak, antenatal ultrason taramasında bulunabilen nispeten yaygın bir sonografik bulgudur.

Karyotipik olarak normal fetüslerin ~% 4-5′ inde mevcut oldukları düşünülmektedir. Asya popülasyonunda daha yaygın olabilirler.

Papiller kaslardaki artmış mineralleşme nedeniyle olduğu düşünülmektedir.

Doğum öncesi ultrason incelemesinde genellikle dört odacıklı bir kalp içinde, kemik kadar parlak, küçük bir ekojenik odak olarak görülür. Genellikle tek ve 3 mm’ den küçüktür. Kemik kadar parlak olmayan normal papiller kastan ve ventrikül apekste yer alan bir moderatör banttan ayırt edilmesi gerekir.

Kalp içi ekojenik odakların çoğu tek taraflıdır. Sol ventrikül, yerleşim yeri açısından en sık görülen yerdir.

Trizomi 21 (Down sendromu)’ li fetüslerin % 12′ inde mevcut olabilir. Ancak, izole bir ekojenik odak ile anöploidi arasındaki ilişkinin sıkılığı hala tartışmalıdır. Biventriküler ekojenik odağın, anöploidi için daha yüksek bir riske sahip olduğu düşünülmektedir.

Prognoz

Kalp içi ekojenik odağın varlığı, maternal risk faktörleri ve diğer sonografik anomaliler ile birlikte yorumlanmalıdır.

Yüksek riskli gebeliklerde, anöploidik anomalilerin (Down sendromu, ​​Trizomi 13 vs.) insidansında artış vardır. Anöploidik anomalilerde çoklu veya iki taraflı (birden fazla odacık) ekojenik odakların varlığı riski artırabilir. Tek başına bir ekojenik odak ile konjenital kalp hastalığı arasında, anöploidik anomali olmadığı sürece, doğrudan bir ilişki yoktur.

Normal bir gebelikte tek başına görüldüğünde, iyi huylu bir varyant olarak kabul edilir, dolayısıyla tesadüfen kalp içi ekojenik odak saptanan orta trimester bir fetüste karyotip analizi yapmak gereksizdir.

Genellikle 3. trimesterde kaybolurlar.