Miyokardit

Miyokardit

Miyokardit, kalp kası iltihabıdır. Çoğunlukla bir virüsten kaynaklanır, ancak aynı zamanda bakteri, mantar ve hatta bazı kimyasallardan da kaynaklanabilir. Viral enfeksiyonun neden bazı insanların kalbini etkilediği, diğerlerinin çoğunu etkilemediği bilinmemektedir. Bazı miyokardit vakaları çok hafiftir ve hastalar herhangi bir tedaviye ihtiyaç duymadan kendi kendilerine iyileşirler. Bazen çok daha ciddi ve yaşamı tehdit edici olabilir.

Şiddetli miyokardit vakalarında, kalp kası iltihabı ciddi sorunlara neden olabilir. Kasın kasılma gücü etkilenir ve kalbin kanı etkili bir şekilde pompalama kabiliyetini azaltabilir. Ayrıca iltihap, kalbin ileti sistemine etki ederek kalp ritim bozukluklarına (aritmiler) neden olabilir.

Belirtileri:

Miyokardit genellikle tipik bir viral hastalıktan sonra görülür. Hastalar, kalp problemleri yaşamaya başlamadan bir veya iki hafta önce ateş, ağrı, burun akıntısı ve / veya öksürük ile hasta olduklarını bildirirler. Bu, birçok insanın geçirdiği normal bir viral hastalıktır. Bazen bu virüs kalp kasında iltihaplanmaya neden olur. Bu gerçekleştiğinde miyokardit semptomları ortaya çıkar:

Solukluk: Deri yüzeyine yakın kan damarları kanın tercihen hayati organlara gitmesine izin vermek için daraldığı için cilt normalden daha soluk görünebilir.

Hızlı kalp atışı (Taşikardi): Kalp vücuda daha fazla kan verme girişiminde daha hızlı atar.

Aritmi: Hasta kalp, bazıları yaşamı tehdit edebilen anormal kalp ritimleri oluşturabilir.

Eforla nefes darlığı: Kalbin sol karıncığı (ventrikül) vücuda etkili bir şekilde kan pompalayamadığı için, diğer kalp odalarından ve akciğerlerden kalbe uygun kan akışı kısıtlanır. Bunun bir sonucu, akciğerlerde oksijenlenmeyi zorlaştıran sıvı birikmesi ortaya çıkar.

Terleme nedeniyle cilt soğuk ve ıslak olabilir.

İştahsızlık ve kilo alım yetersizliği: Kalbin ve vücudun düzgün kan akışını sürdürmek için kullandığı ekstra kaloriler nedeniyle, özellikle bebeklerde büyüme etkilenebilir.

Prognoz ve Olası Komplikasyonları:

Miyokardite bir virüs neden oluyorsa, kendi kendine iyileşebilir. İlaçlar kalbin bu iyileşme sürecinden geçmesine yardımcı olabilir. Miyokardit iyileşirse, çocuk bundan sonra normal bir yaşam sürdürebilir. Miyokarditli hastaların yaklaşık üçte birinin iyileştiğine, üçte birinin azalmış kalp fonksiyonuyla aynı kaldığına ve hastaların yaklaşık üçte birinde durumun ciddi şekilde kötüleştiğine inanılmaktadır. İltihap ortadan kalktığında kalp kası ciddi şekilde hasar görebilir. Bu, zayıflamış, genişlemiş bir kalbe neden olabilir. Buna “dilate kardiyomiyopati” denir.

Tedavisi:

Anti-inflamatuar ajanlar: Miyokardit şüphesi durumunda, intravenöz immünoglobulin (IVIG, konsantre bir antikor preparatı) genellikle, immün reaksiyon ve inflamasyonla mücadele etmek için tanı konulduktan kısa bir süre sonra verilir. Kalbe karşı bağışıklık tepkisini bastırmaya çalışmak için bazen steroid de verilir. Bununla birlikte, bu ilaçlar her zaman tedaviye yardımcı olmayabilir.

Diüretikler: İdrar yapma ihtiyacını artırarak vücuttaki kan hacmini azaltan ve vücuttaki sıvıları atan ilaçlardır. Pompalanacak daha az kan ile kalp üzerindeki yük azalır. Furosemid gibi diüretikler, vücudun aşırı sıvılardan kurtulmasına yardımcı olan ilaçlar arasındadır.

Beta blokerler: Bu ilaçlar genellikle kan basıncını düşürmek için kullanılır. Bununla birlikte, kalp yetersizliğinin tedavisinde bunlar, vücudun kalp yetmezliğini gerçekten kötüleştirebilecek karmaşık aşırı adrenalin / hormon tepkilerini (nörohormonal tepki) azaltmak /yok etmek için kullanılır.

Ardyükü azltıcı ilçalar: Bu ilaçlar kanın vücuda ve dokulara daha kolay akmasını sağlar. Oral formda, ACE inhibitörleri veya anjiyotensin reseptör blokerleri (ARB) kullanılabilir.

İnotroplar: Bunlar kalbin daha iyi kasılmasına yardımcı olur. Digoksin, bu amaçla kullanılan oral bir ilaçtır. Şiddetli kalp fonksiyon bozukluğu vakalarında ise milrinon veya dobutamin gibi sürekli infüzyonla verilen intravenöz ilaçlar kullanılabilir.

Anti-aritmik ilaçlar: Bu ilaçlar kalp ritmini kontrol etmeye ve anormal kalp atışlarını azaltmaya yardımcı olmak için kullanılır.