Atriyoventriküler Septal Defekt

Atriyoventriküler Septal Defekt

Endokardiyal yastık defekti olarak da adlandırılan atriyoventriküler septal defekt (AVSD), kalpte üç defektten oluşur:

  1. Atriyal septal defekt (ASD), kalbin kulakçıklarını ayıran duvardaki (septum) bir delik. Delik, kanın iki oda arasında geçişine izin verir.
  2. Ventriküler septal defekt (VSD), kalbin iki karıncığı (ventriküller) arasındaki giriş (inlet) septumunda bir delik.
  3. Ortak bir atriyoventriküler kapağın varlığı. Normal kalplerde, iki kapakçık – mitral ve triküspid kapaklar – kalbin üst ve alt odaları arasındaki kan akışını kontrol etmeye yardımcı olur. AVSD’ de iki kapak birleşerek ortak bir atriyoventriküler açıklığa (veya kanala) neden olur.

Down sendromlu çocuklarda AVSD görülme olasılığı diğer çocuklara göre çok daha yüksektir. Down sendromlu tüm çocukların %40-50′ inde doğuştan kalp hastalığı vardır, ve bunların %40′ ı ise AVSD’ dir.

Prognoz ve Olası Komplikasyonlar:

Kalp duvarındaki iki delik (ASD ve VSD), sol kalp odalarından gelen kanın sağ kalp odalarına geçmesine izin verir. Sağ kalp odalarındaki kan, oksijeni almak için akciğerlere gittiğinden, iki delik, akciğerlere artan miktarda kanın akışına neden olur. Akciğerlere artan kan akışı, akciğerlerde konjesyona neden olabilir. Bu durum solunumu daha hızlı hale getirir. Zor nefes alma ve vücuda kan pompalamak için daha fazla çalıştığı için kalp üzerindeki artan yük, sonunda konjestif kalp yetersizliğine ve zayıf kilo alımına yol açar.

Tedavisi:

Erken bebeklik döneminde, bebeğin konjestif kalp yetmezliği ile baş etmesine yardımcı olmak için ilaçlar reçete edilebilir:

  • Kalp fonksiyonunu iyileştirin (digoksin vs.),
  • İdrar çıkışını artırarak kan hacmini azaltın (furosemid vs.),
  • Vücuda kan akışının direncini azaltarak kalbin pompalamasını kolaylaştırın (kaptopril vs.).

Sonunda (yaklaşık 6 ila 9 aylıkken) ameliyat gerekli olacaktır. Cerrah iki deliği (ASD ve VSD) kapatacak ve tek kapaktan iki atriyoventriküler kapak oluşturacaktır.

AVSD’ nin onarılamaması, akciğerlerin kan damarlarında geri dönüşü olmayan hasara neden olabilir (Pulmoner Vasküler Obstrüktif Hastalık). Kan damarı hasarı ilerledikçe, akciğerlere daha az kan akışı olur ve bu da çocuğun cildinde mavimsi bir renk değişikliği ile sonuçlanır (Eisenmenger Sendromu). Sonunda, onarılmamış bir AVSD ölüme yol açabilir. Yaşamın ilk yılında yapılan cerrahi onarım, bu sonucu önlemeyi amaçlar.