DR. KÖSECİK

Devrek, Sabunlar Köyü Geriş Mahallesinde doğdum.

İlkokulu köyde, ortaokul ve liseyi ise Devrek Lisesi’ nde okudum.

1986 – İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunuyum. Akabinde mezunu olduğum fakültede Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlık eğitimi almak nasip oldu.

Askerliğimi yedek subay olarak Gaziantep’ te yaptım (1992). Sonrasında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak 3 yıl kadar (1993 – 1996) Sağlık Bakanlığı hastanelerinde (Tatvan, Muş ve Devrek) çalıştım.

1996- 2007 arasında Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi‘ nde öğretim üyesi olarak görev yaptım. Bu esnada, 2001- 2004 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi‘ nde Çocuk Kardiyolojisi alanında yandal eğitimi aldım.

2005 yılında “Doçentlik” ünvanı aldım. 2013 yılında Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi‘ nde “Profesörlük” kadrosuna atamam oldu. 2013 – 2017 yılları arasında Sakarya Üniversitesi, 2017 – 2019 yılları arasında ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı‘ nda çalıştım.

ÖDÜLLERİM

 1. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi Görüntüleme Yarışması (MRI / BT Dalında) Birinciliği, 2012. “Multislice BT ile görüntülenen dessendan aorta ve sol alt pulmoner ven arasındaki arteriovenöz fistül”.
 2. Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, TÜBİTAK, 2007. “Kosecik M, Ertas T. Dilated cardiomyopathy due to nutritional vitamin D deficiency rickets. Pediatr Int. 2007 Jun;49(3):397-9.”
 3. Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, TÜBİTAK, 2007. “Aslan M, Kosecik M, Horoz M, Selek S, Celik H, Erel O. Assessment of paraoxonase and arylesterase activities in patients with iron deficiency anemia. 2007 Apr;191(2):397-402.”
 4. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi’ nde bildiri mansiyon ödülü, Bodrum, 2005. “ Kumtepe S, Saylam GS, Ünal N, Kır M, Paytoncu Ş, Kösecik M. Evaluation of Right Ventriculer Function by Myocardial Performance Index in Children with Fallot’s Tetralogy before and after Surgical Repair (The Heart Surgery Forum).”
 5. Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, TÜBİTAK, 2005. “Kosecik M, Erel O, Sevinc E, Selek S. Increased oxidative stress in children exposed to passive smoking. Int J Cardiol. 2005 Apr 8;100(1):61-4. “
 6. Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, TÜBİTAK, 2003. “Tatli MM, Aktas G, Kosecik M, Yilmaz A. Treatment of typhoid fever in children with a flexible-duration of ceftriaxone, compared with 14-day treatment with chloramphenicol. Int J Antimicrob Agents. 2003 Apr;21(4):350-3.”
 7. Ulusal Pediatrik Kardioyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi’ nde Poster Üçüncülük Ödülü, 2001. “ Dündar B, Ünal N, Saylam GS, Akçoral A, Büyükgebiz B, Babör E, Meşe T, Hüdaoğlu S, Büyükgebiz A, Kösecik M. Siyanotik doğumsal kalp hastalıklarında serum IGF-I değerleri ve kronik hipoksemi ile ilişkisi.”
 8. Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, TÜBİTAK, 2000. “Tatli MM, Vural H, Koc A, Kosecik M, Atas A. Altered anti-oxidant status and increased lipid peroxidation in marasmic children. Pediatr Int. 2000 Jun;42(3):289-92.”
 9. Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, TÜBİTAK, 1998. “Tatli MM, Vural H, Koçyiğit A, Kosecik M, Emiroğlu HHEvaluation of serum selenium, copper and zinc concentrations in Marasmus children. Trace Elements and Electrolytes 1998; 3: 159-63.”

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELERİM

 1. Cinar EM, Kosecik M, Aslan FG, Buyukavcı M, Köroğlu M, Elmas B, Altindiş M. The Seroprevalence of Hand-Foot-Mouth Disease in Preschool Children. J Pediatr Infect Dis. 2019; 14(04): 171-175.
 2. Dervişoğlu P, Elmas B, Kösecik M, İşgüven ŞP, Büyükavcı M, Köroğlu M. Salusin-α Levels Are Negatively Correlated With Diastolic Blood Pressure in Children With Obesity. Cardiol Young. 2019; 29 (10): 1225-1229.
 3. Dervişoğlu P, Kösecik M, Kumbasar S. Effects of Gestational and Pregestational Diabetes Mellitus on the Foetal Heart: A Cross-Sectional Study. J Obstet Gynaecol. 2018; 38 (3), 408-412.
 4. Elmas B, Karacan M, Dervişoğlu P, Kösecik M, İşgüven ŞP, Bal C. Dynamic thiol/disulphide homeostasis as a novel indicator of oxidative stress in obese children and its relationship with inflammatory-cardiovascular markers. Anatol J Cardiol. 2017; 18 (5): 361-369.
 5. Elmas B, Köroğlu M, Terzi HA, Aslan FG, Menekşe E, Kösecik M, Altindiş M. Performance of Clinical Features, Acute Phase Reactants and Group A Streptococcus Rapid Test in Evaluation of the Etiologic Agents for Tonsillopharyngitis in Children. Clin Lab. 2017 Jul 1;63(7):1223-1231.
 6. Kosecik M, Dervisoglu P, Koroglu M, Isguven P, Elmas B, Demiray T, Altindis M. Usefulness of soluble urokinase plasminogen activator receptor (suPAR) as an inflammatory biomarker in obese children. Int J Cardiol. 2017 Feb 1;228:158-161.
 7. Kosecik M. Arteriovenous fistula between descending aorta and left inferior pulmonary vein. Imaging Med. 2016; 8(2): 95-96.
 8. Kösecik M, Doğan N, Elmas B. Arteriovenous fistula between descending aorta and left inferior pulmonary vein: Closure with vascular plugs. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016 Mar;44(2):151-3.
 9. KosecikM, Elmas B. Isolated quadricuspid aortic valve referred with diagnosis of rheumatic carditis. Indian Heart J. 2015 Sep-Oct;67(5):459-61.
 10. Ercan S, Çakmak A, Kösecik M, Erel O. The oxidative state of children with cyanotic and acyanotic congenital heart disease. Anatol J Cardiol2009 Dec;9(6):486-90.
 11. Kosecik M, Sagin-Saylam G, Unal N, Kir M, Paytoncu S. Noninvasive assessment of left-to-right shunting in ventricular septal defects by the proximal isovelocity surface area method on Doppler colour flow mapping. Can J Cardiol. 2007 Nov;23(13):1049-53.
 12. Kosecik M, Ertas T. Dilated cardiomyopathy due to nutritional vitamin D deficiency rickets. Pediatr Int. 2007 Jun;49(3):397-9.
 13. Aslan M, Kosecik M, Horoz M, Selek S, Celik H, Erel O. Assessment of paraoxonase and arylesterase activities in patients with iron deficiency anemia. Atherosclerosis. 2007 Apr;191(2):397-402.
 14. Kosecik M, Karaoglanoglu M, Yamak B. Pericardial hydatid cyst presenting with cardiac tamponade. Can J Cardiol. 2006 Feb;22(2):145-7.
 15. Unal N, Kosecik M, Saylam GS, Kir M, Paytoncu S, Kumtepe S. Cardiac tamponade in acute rheumatic fever. Int J Cardiol. 2005 Aug 18;103(2):217-8.
 16. Kosecik M, Erel O, Sevinc E, Selek S. Increased oxidative stress in children exposed to passive smoking. Int J Cardiol. 2005 Apr 8;100(1):61-4.
 17. Unal N, Paytoncu S, Saylam GS, Kumtepe S, Kösecik M, Kir M, Akçoral A, Kozan O. Takayasu’s arteritis with bilateral renal artery stenosis: unilateral kissing balloon angioplasty. Int J Cardiol. 2004 Feb;93(2-3):299-300.
 18. Tatli MM, Aktas G, Kosecik M, Yilmaz A. Treatment of typhoid fever in children with a flexible-duration of ceftriaxone, compared with 14-day treatment with chloramphenicol. Int J Antimicrob Agents. 2003 Apr;21(4):350-3.
 19. Kosecik M, Emiroglu H, Tatli MM, Koc A, Atas A. Prevalence of tuberculous infection and the impact of BCG vaccination on tuberculin testing among primary schoolchildren in Turkey. Indian Pediatr. 2002 Apr;39(4):362-5.
 20. Koc A, Karaoglanoglu M, Erdogan M, Kosecik M, Cesur Y. Assessment of bone ages: is the Greulich-Pyle method sufficient for Turkish boys? Pediatr Int. 2001 Dec;43(6):662-5.
 21. Koç A, Kosecik M, Tatli MM, Ataş A, Emiroğlu HH. Juvenile rheumatoid arthritis presented with thrombocytopenia. Turk J Pediatr. 2000 Apr-Jun;42(2):162-4.
 22. Koç A, Kosecik M, Vural H, Erel O, Ataş A, Tatli MM. The frequency and etiology of anemia among children 6-16 years of age in the southeast region of Turkey. Turk J Pediatr. 2000 Apr-Jun;42(2):91-5.
 23. Tatli MM, Vural H, Koc A, Kosecik M, Atas A. Altered anti-oxidant status and increased lipid peroxidation in marasmic children. Pediatr Int. 2000 Jun;42(3):289-92.
 24. Arslan SO, Vural H, Zerin M, Karakılcık Z, Kösecik M. The Effects of Hot Pepper Spice on Lipid Metebolism and Biochemical Parameters in Rats. Biomedical Reseach. 1999; 10: 209-11.
 25. Tatli MM, Vural H, Koçyiğit A, Kosecik M, Emiroğlu HHEvaluation of serum selenium, copper and zinc concentrations in Marasmus children. Trace Elements and Electrolytes. 1998; 3: 159-63.