Atrial Septal Defekt

Atrial Septal Defekt

Atriyal septal defekt (ASD), kalbin iki kulakçığını ayıran duvardaki (septum) bir deliktir. ASD’ ler, en sık görülen ikinci doğumsal kalp defekti türüdür.

Atriyal duvardaki bir delik (patent foramen ovale veya PFO) doğumdan hemen önce ve sonra normaldir. Çoğu bebekte delik doğumdan saatler veya aylar sonra kapanır. Daha küçük ASD’ ler kendiliğinden daha kolay kapanma eğilimindedir. Daha büyük ASD’ ler ise genellikle tedavi edilmezse yetişkin yaşlara kadar devam eder.

Septumdaki bir delik, kanın kalbin sol atriyumundan sağ atriyuma geçmesini sağlar, dolayısıyla akciğerlerde oksijenlendikten sonra sol atriyuma yeniden dönen kan, buradan sağ atriyuma geçerek, vücutta dolaşıma girmeden tekrar akciğerlere geri döner. Sonuçta, verimsiz kan dolaşımı ve kalbin sağ tarafına giden kan miktarında artma meydana gelir.

ASD küçükse, kalbin sağ tarafına ve akciğerlere kan akışı önemli ölçüde artmayabilir. Daha büyük delikler sağ kalbe ve akciğerlere çok daha fazla kan gitmesine ve sağ taraftaki kalp odacıklarının genişlemesine yol açabilir. Bu durum, anormal kalp ritimlerinin (aritmilerin) gelişmesine, akciğer arterlerindeki kan basıncının nadiren anormal yükselmesine (pulmoner hipertansiyon) ve bazen de konjestif kalp yetersizliği semptomlarına neden olabilir.

Klinik Bulguları:

ASD’ nin belirti ve semptomları, yetişkinliğe (genellikle 30 yaş ve üstü) kadar ortaya çıkmayabilir.

ASD’ li hastalar aşağıdaki semptomların bir kısmına veya tümüne sahip olabilir veya hiçbirine sahip olmayabilir: nefes darlığı, yorgunluk, ödem (bacaklar, ayaklar, karın), kalp çarpıntısı veya düzensiz kalp atışları, çocuklarda zayıf kilo alımı vs.

Rutin bir kontrol sırasında doktorunuz stetoskopla bir kalp üfürümü duyar veya başka bir patolojik kalp bulgusu saptarsa, ASD’ den şüphelenebilir ve mevcut olup olmadığını belirlemek için sizi bazı testler yapılması için yönlendirebilir.

Bu testler şunlardır:

Elektrokardiyografi (EKG), kalbinizin ritmini ve elektriksel aktivitesini izleyen bir test.

Göğüs Grafisi, kalbinizin ve akciğerlerinizin röntgen görüntüsünü sağlayan tetkik.

Ekokardiyografi (EKO); ses dalgalarının (ultrason) kalbin video görüntüsünü oluşturduğu ekokardiyogramdır. Ekokardiyogram, doktorunuza defektleri aramak için kalbinizin görüntülemesini sağlar ve kalbin pompalama gücünün değerlendirilmesine ve kapaklarının incelenmesine olanak tanır.

Kalp kateterizasyonu; kateter laboratuvarında gerçekleştirilen ve doktorunuzun kalbinizin pompalama yeteneğini, kapakları ve akciğerlerdeki kan basıncını değerlendirmesine yardımcı olan ve anjiyogram yapılabilen bir testtir. Anjiyogram sırasında, kasıklarınızdaki veya kolunuzdaki bir damara ince bir tüp (kateter) yerleştirilir ve kalbe yönlendirilir, burada daha sonra x-ışını kontrast boyası kullanılarak kalbinizin görüntüleri alınır.

Prognoz ve olası komplikasyonları:

Büyük bir ASD onarılmazsa, kalbin sağ tarafına ve akciğerlere giden kan miktarı artacaktır. Akciğerlere artan kan akışı, konjesyona neden olur. Akciğerlerin konjesyonu, oksijeni havadan kana aktarma ve karbondioksiti kandan havaya aktarma görevini engeller. Sonuç olarak, akciğerlerin işlerini yapmak için daha çok çalışması gerekir. Bu durum, özellikle efor sırasında nefes darlığına neden olur.

Orta veya büyük bir ASD tedavi edilmezse uzun dönemde:

Pulmoner hipertansiyon: Anormal derecede yüksek tansiyona uzun süre maruz kalma akciğerin kan damarlarında geri dönüşü olmayan hasara neden olur. Hasarın ilerlemesine izin verilirse, dördüncü veya beşinci dekatta ölümle sonuçlanabilir.

Stroke (inme, felç): Kalbin sol tarafına bir kan pıhtısı geçerse meydana gelebilir. Normal koşullar altında, kan pıhtısı akciğerler tarafından filtrelenir.

Aritmiler: Artan kan akışının neden olduğu genişleme nedeniyle sağ atriyum duvarının gerilmesine bağlı anormal kalp ritmi (çok hızlı ve / veya düzensiz kalp atışı) oabilir.

Tedavisi:

Çoğu küçük ve orta büyüklükteki ASD’ ler zamanla kendiliğinden kapanabilir. Bununla birlikte, eğer bir defekt 4- 5 yaşına kadar kapanmadıysa, artık kendiliğinden kapanması olası değildir. Bu durumda defektin transkateter yolla cihazla veya açık kalp cerrahisi ile kapatılması gerekebilir.

Cihaz ile Kapatma

Defektin implante edilelebilen bir cihaz ile kapatılması, açık kalp ameliyatına alternatif bir tedavi yöntemidir. Hastanenin kalp kateterizasyon laboratuvarında gerçekleştirilen işlem, küçük, ince bir tüpün (kateter) bir damardan kalbe geçirilmesini, ardından kapatma cihazının kateter yoluyla defekte iletilmesini ve açıklığın kapatılmasını içerir. Bu işlem uygulanan hastalar genellikle aynı veya ertesi gün evine gönderilebilir.

Cerrahi Onarım

Defekt, cihazla kapatılmayacak kadar çok büyükse, açık kalp ameliyatı önerilebilir. Ameliyat sırasında cerrah kalbi açar ve bir yama veya dikiş kullanarak defekti kapatır. Bu ameliyattan sonra hastanede kalış süresi üç ila beş gün arasında olabilir.

İlaçlar

Defekt kendiliğinden kapanmazsa, doktorunuz anti-konjestif kalp yetersizliği ilaçları önerebilir. Bu ilaçlar defektin kendisini tedavi etmez ve deliği doğrudan küçültmez, ancak defekten kaynaklanan semptomların kontrolüne yardımcı olabilir:

Diüretikler: Bu tür ilaçlar, daha fazla idrar yapmanıza neden olarak kan hacminizin azalmasına ve kalbin pompalayabilmesi için daha az bir yük oluşturur. En sık reçete edilen diüretik furosemid (Lasix)’ dir. Yaygın olarak kullanılan diğer bir diüretik, spiranolaktondur (Aldactone). Zayıf bir diüretik etkiye sahiptir ve esas olarak böbreklerin potasyumu tutmasına yardımcı olduğu için kullanılır.

İnotroplar: Digoksin benzeri bu ilaçlar kalbin daha verimli (daha az enerji kullanırken daha güçlü) pompalamasına yardımcı olur.

Ardyük azaltıcılar: Kaptopril gibi ilaçlar nadiren kullanıldıklarında, vücuda kan akışının direncini azaltmada yardımcı olur, dolayısıyla semptomlarda iyileşmeye yol açabilir.

Takip:

Bir ASD’ nin ameliyatla veya bir kapatma cihazı ile kapatılmasının ardından, hastanın genellikle başlangıçta yılda bir ve daha sonra ise her üç ila beş yılda bir olmak üzere, düzenli aralıklarla takip edilmesi gereklidir.

Yaşam Tarzı:

Güvenli egzersiz veya fiziksel aktivite seviyeleri konusunda doktorunuza danışın. ASD’ li birçok kişiye hiçbir kısıtlama yapılmaz. Bununla birlikte, ASD’ den kaynaklanan komplikasyonları (örneğin, kalp yetmezliği veya akciğerlerde yüksek tansiyon) olan hastalar için doktor bazı kısıtlamalar önerebilir.