KALP RİTİM BOZUKLUKLARI

Çocuklarda çarpıntı, baş dönmesi, bayılma ve hatta nadiren ölüm nedeni olabilen kalp ritm bozuklukları görülebilir.  Çocuğun yaşına göre kalp atışlarının hızlı (taşiaritmi) veya yavaş (bradiaritmi), ve düzensiz (erken atımlar) olduğu ritm bozuklukları olabilir.

Karıncık veya kulakçıklardan kaynaklan erken atımlar şeklindeki düzensiz ritmler genellikle selim seyirlidir ve herhangi bir yakınmaya neden olmazlar. Dolayısıyla tedavi gerektirmezler.

Kısa süreli ataklar şeklinde görülen hızlı ritmler (taşiaritmi), her yaşta görülebilir. Taşikardi atakları genellikle kendiliğinden sonlanabilir, bazen ilaçla durdurmak da gerekebilir. Taşiaritmi odağını ortadan kaldırmak için ablasyon (yakma) yapmak kesin tedavisidir. Ablasyon radiofrekans (yüksek ısı ile) veya krioterapi (dondurma) yöntemlerinden birisi ile yapılabilir. Günümüzde genellikle dondurma yöntemi tercih edilmektedir. Başarı oranı %90 üzerindedir. Tekrarlar ise yeniden yapmak gerekebilir.

Klinik bugusu olan yavaş ritmli (bradiaritmi) çocuklarda ise kalp pili (pacemaker) veya ölümcül ventriküler taşiartimi atakları geçiren veya olasılığı olan olgularda ise kalp içi defibrilatör (ICD) takılması gerekebilir.