Çocuk Kalp Hastalıkları

Çocuk Kalp Hastalıkları

Kalp hastalıkları çocuklarda doğuştan veya infeksiyon gibi nedenlere bağlı olarak sonradan gelişebilir. Genellikle organların geliştiği hamileliğin erken döneminde oluşan doğuştan kalp hastalıkları, kulakcıklar veya karıncıklar arasındaki delikler, kapaklarda darlıklar şeklinde olabileceği gibi kulakçık veya karıncıklardan bir veya birden fazlasının olmaması gibi çok ağır bozukluklar şeklinde de görülebilir. Günümüzde bebeklere doğum öncesi yapılan görüntüleme (Fetal Ekokardiyografi) ile doğuştan kalp hastalığı tanısı konulabilmekte ve doğumunu takiben hastalığın tipine göre her yaşta medikal veya cerrahi tedavileri başarıyla yapılabilmektedir.

devamı
Kalp hastalıklarının tanı ve tedavisi

Kalp hastalıklarının tanı ve tedavisi

Kalp hastalıkları, doğuştan veya infeksiyon gibi nedenlere bağlı olarak sonradan gelişebilir. Günümüzde doğum öncesi yapılan görüntüleme ile doğuştan kalp hastalığı tanısı konulabilmekte ve doğumunu takiben hastalığın tipine göre her yaşta medikal veya cerrahi tedavileri başarıyla yapılabilmektedir. Tanıya yönelik Elektrokardiyografi (EKG), Ekokardiyografi (EKO), Fetal EKO, Transözofageal EKO, Ritm holter monitörizasyonu ve Efor testi yanında tanı ve tedavi amaçlı kalp kateterizasyonu ve anjiyografi yapılmakta; günümüzde kalp kapak darlıkları (valvuloplasti), damar darlıkları (anjioplastisi), damar açıklıkları (PDA, fistül vs.) ve delikler (ASD, VSD vs.) damardan girilerek kapalı sistem tedavi edilmektedir.

devamı
Fetal Ekokardiyografi

Fetal Ekokardiyografi

Gebelikte bebeğin kalp anomalileri açısından değerlendirilmesini sağlayan bir ultrasonografik görüntüleme yöntemidir. Genellikle gebeliğin 16 – 24. haftaları arasında yapılan detaylı fetal ultrasonografi sırasında yapılması istenir. Ancak şüpheli bir bulgu saptanması durumunda gebeliğin her döneminde yapılabilir. Ancak işlem esnasında görüntü almayı güçleştiren nedenler yanılmaya yol açabilir. Yaşamı tehdit eden ciddi kalp anomalilerinde yanılma oranı çok düşük olmakla birlikte, kapaklar ve büyük damarlardaki hafif darlıklar, küçük atriyal veya ventriküler septal defektler (küçük delikler) gözden kaçabilir. Bebekte kalp anomalisi varsa, bunun erken tespitiyle doğum sonrası bakım şartlarına hazırlıklı olunması sağlanır veya ebeveynin erken bilgilendirilmesi ile gebeliğin sonlandırılmasına karar verilebilir.

devamı

Çalışma Saatleri

P.tesi – Cuma : 09:00 – 18:00

Cumartesi : 10:00 – 15:00

Online Randevu

Telefonla Randevu

Acil Durum

Çocuk Kardiyolojisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Prof. Dr. Mustafa Kösecik

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu. Mezunu olduğu fakültede Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi‘ nde ise Çocuk Kardiyolojisi alanında uzmanlık eğitimi aldı.
2005 yılında “Doçent” , 2013 yılında ise “Profesör” oldu. Mesleğini Bursa il merkezinde serbest olarak icra etmektedir.

Klinikte Yaptıklarımız

Bizde genellikle rutin kontrol veya herhangi bir yakınması nedeniyle gittikleri doktor tarafından kalp hastalığı olabileceğinden şüphe edilen hastaların öncelikle detaylı öyküsü alınmakta, akabinde dikkatli fizik muayenesi ve gereken tetkikleri yapılmaktadır.

Kardiyolojik muayene

Çocuk EKO

Yüzeyel EKG (12 Derivasyon)

Ritm Holter (3 Derivasyon, 24 – 72 Saat)

Olay kaydetici (Event recorder)

Kalp kateterizasyonu (invazif girişimler ve anjiografi)

Fetal EKO

Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı mı arıyorsunuz ?

Ebeveyni tarafından kalp hastalığı olabileceğinden şüphe edilen, rutin kontrol veya herhangi bir yakınma nedeniyle gittikleri doktor tarafından “bir kalp
problem” olabilir denilen çocukların kliniğimize başvurularında; öncelikle detaylı öyküsü alınmakta, akabinde dikkatli fizik muayenesi ve kalp EKO’ su başta olmak üzere gerekli tetkikleri yapılmaktadır.

0224 502 3736

bilgi almak için

Mesaj gönderin

Adres: Beşevler, Çamlıca Mahallesi, Aslı Sokak, Yeşilvadi Sitesi, No: 11A, 16110 Nilüfer – BURSA

Telefon0(224) 502 3736, E – postamustafakosecik@yahoo.com