Çocuklarda Göğüs Ağrısı

Çocuklarda Göğüs Ağrısı

Çok sayıda çalışma, göğüs ağrısının çocukların hayatında önemli bir etkiye sahip olabileceğini göstermiştir. Göğüs ağrısı olan çocukların yarısından fazlasında sportif faaliyetlerinin hem çocuk hem de ebeveynleri tarafından kısıtlanmasının yaygın olduğu görülmektedir.

Göğüs ağrısı olan çoğu çocuğun spor veya diğer aktivitelerden kısıtlanmasına gerek yoktur. Çocuklarda göğüs ağrısı, hem çocuk hem de diğerleri için önemli bir endişe kaynağı olabilir. Küçük çocuklarda göğüs ağrısı gençlere göre farklı algılanabilir. Örneğin, çok küçük bir çocuk, aslında gerçek ağrıdan ziyade anormal bir kalp ritmi algıladığında “göğsünün ağrımasından” şikayet edebilir. Neyse ki, çocuklarda göğüs ağrısı (yetişkinlerin aksine) nadiren kalp kaynaklıdır. Göğüs ağrısı olan çocukların %95′ inden fazlasının kalplerinde herhangi bir sorun saptanmaz.

Bununla birlikte, çocuklarda göğüs ağrısı sık sık tekrarladığı için sinir bozucu olabilir ve çoğu zaman belirli bir neden teşhis edilemeyebilir. Göğüs ağrısı olan çocukların büyük çoğunluğunda belirtiler zamanla tamamen ortadan kalkar.

Ayrıntılı bir öykü ve fizik muayene, bir çocuğun neden göğüs ağrısı olduğunu ve rahatsızlığın büyük bir endişe kaynağı olup olmadığını anlamak için çok önemlidir ve genellikle yeterlidir. Bir kardiyak neden şüphe edilirse, doktorunuz sizi daha ileri değerlendirme için bir çocuk kardiyoloji uzmanına yönlendirir.

Çocuklarda Göğüs Ağrısı Nasıl Değerlendirilir ?

Uzman tarafından tüm vücut sistemlerinin tam olarak gözden geçirildiği ayrıntılı bir hasta geçmişi, ve fizik muayenesi en yararlı kısmıdır. 

Çocuklarda göğüs ağrısının değerlendirilmesi için doktorunu size şu soruları soracaktır: 

Ağrı nerede bulunur?. 

Ağrı ne kadar zamandır var?. 

Ağrı ne sıklıkla ortaya çıkıyor?. 

Ağrı gitmeden önce ne kadar sürer?. 

Ağrı istirahatte mi yoksa egzersizle mi oluyor?. 

Ağrı, düzensiz veya hızlı bir kalp ritmi ile ilişkili mi?. 

Yakın zamanda herhangi bir hastalığınız veya ateşiniz oldu mu?. 

Bayılma veya bayılır gibi olma (senkop olarak da bilinir) yaşadınız mı?. 

Son zamanlarda göğsünüzde herhangi bir yaralanma oldu mu?

Çocuklarda Göğüs Ağrısının Yaygın Nedenleri:

Kas-iskelet sistemi: zedelenmiş göğüs kasları, kıkırdak veya kaburga

Akciğerler: akciğer zarının zedelenmesi (plevratik zedelenme) veya astımla ilgili semptomlar

Gastrointestinal : asit reflü, yemek borusu spazmları, yutma güçlüğü

Psikojenik : göğüs ağrısı genellikle anksiyete ile ilişkilendirilebilir

İdiyopatik : belirli bir neden bulunamaz; en yaygın durumdur

Çocuklarda göğüs ağrısının nadiren görülen kardiyak nedenleri:

Koroner arter anomalisi: dallar anormal şekilde çıkar ve seyreder; ALCAPA gibi

Perikardit : kalbi çevreleyen kesenin iltihabı

Miyokardit : kalp kasının kendisinin iltihabı

Kawasaki hastalığı : Koroner arter anevrizmaları

Hipertrofik kardiyomiyopati : kalp kasının anormal kalınlaşması

Anormal kalp ritimleri: SVT, VT gibi

Bağ dokusu bozuklukları: Marfan sendromu gibi

Yapılacak Testler:

Çocuklarda göğüs ağrısının nedenini teşhis etmede yararlı olan spesifik testler yoktur. Göğüs röntgeni çocuğu radyasyona maruz bırakır ve nadiren spesifik bir teşhis koyar. Anormal kalp ritminden şüpheleniliyorsa bir elektrokardiyogram (EKG) yararlı olabilir. Spesifik kardiyak bozukluklardan şüphelenilmedikçe bir ekokardiyogram (EKO) genellikle gerekmez.