Pulmoner Stenoz

Pulmoner Stenoz

En sık görülen ikinci doğumsal kalp hastalığı olan pulmoner stenozda, kalbin pulmoner kapağı kalın ve açıklığı normalden küçüktür. Sonuç olarak kan kapaktan pulmoner artere kolaylıkla geçemez, zorlanır.

Pulmoner kapak daraldığında, kalbin sağ ventrikülü kanı pulmoner damarlara itmek için daha güçlü kasılmaya çalışır. Ekstra çaba, sağ ventrikül kaslarının büyümesine ve kalınlaşmasına, sonuçta ventrikülün daha sert olmasına neden olur, ve dolması zorlaşır. Başlangıçta, kapağın daralma derecesine bağlı olarak, genişlemiş sağ ventrikül kasları hiçbir belirti veya yan etkiye neden olmayabilir.

Bununla birlikte, daralma ağırsa veya daralmış kapak kalbe aşırı basınç uygularsa, zamanla sağ ventrikül yorulur ve iş yükünü kaldıramaz, yetersizlik başlar. Triküspid kapakta, ventrikülde var olan çok yüksek basınç nedeniyle ciddi yetersizlik olabilir.

Tedavisi:

Hafif pulmoner stenoz genellikle zamanla çok stabil kalır ve genellikle tıbbi tedavi gerektirmez. Bazen çocuk büyüdükçe bu darlık kendiliğinden düzelebilir.

Orta derecede pulmoner darlık ağır dereceye ilerleyebilir. Hem orta hem de ciddi pulmoner darlık, balon valvüloplasti veya cerrahi valvotomi ile tıbbi tedavi gerektirir.

Balon Valvüloplasti

Pulmoner kapak darlığını hafifletmek için standart işlem haline gelen balon valvüloplastide, girişimsel bir kardiyolog, kasıktaki geniş bir damara ucunda bir balon bulunan ince, esnek bir kateter yerleştirir ve bunu kalbin sağ ventrikülüne yönlendirir. Kateter, pulmoner kapağın dar açıklığı boyunca yerleştirilir ve balon şişirilir. Balon açıldığında, daha fazla kanın geçebilmesi için kapağı genişlemeye zorlar.

Balon valvüloplasti, darlığın kaynaşmış kapak yaprakçıklarının veya tüberküllerin sonucu olması durumunda en iyi sonucu verir. Kapak yaprakçıkları aşırı derecede kalınlaşmışsa (displastik), kapağın lastiksi yapısı nedeniyle balon valvüloplasti başarılı olmayabilir. Daha sonra cerrahi onarım gerekli olabilir.

Cerrahi onarım

Pulmoner kapaktan daha iyi kan akışı, kapakçığın yaprakçıklarını cerrahi olarak ayırarak veya kapağı tıkayan dokuları çıkararak sağlanabilir.

Kapağın cerrahi olarak onarımı, göğsün açılmasını, kalbin durdurulmasını ve işlem sırasında kanın vücutta dolaşımını sağlamak için hastanın bir kalp-akciğer baypas makinesine yerleştirilmesini gerektirir.