Çift Odacıklı Sağ Ventrikül

Çift Odacıklı Sağ Ventrikül

Çift odacıklı sağ ventrikül (DCRV), sağ ventrikülün anormal kas demetleri ile sağ ventrikül ve sağ ventrikül çıkış yolu bölgesinde subpulmoner stenoza neden olan iki odaya bölündüğü bir doğumsal kalp hastalığıdır. Darlık pulmoner kapağa veya sağ ventrikül apeksine yakın olabilir. Ayrıca, RV moderatör bantları ile pulmoner kapak arasındaki mesafe kısa olan hastalarda zamanla da gelişebilir. Bazı VSD’ li hastalarda, yüksek olasılıkla çift odacıklı sağ ventrikül geliştirme riski vardır.