Mitral Kapak Prolapsusu

Mitral Kapak Prolapsusu

Mitral kapak prolapsusu (MVP), mitral kapağı oluşturan yaprakçıklar, korda veya papiller kasların herhangi biri veya birkaçında varolan bozuklukların neden olduğu bir anormalliktir. Bu, mitral kapağın ön ve / veya arka yaprakçığını etkileyebilir ve mitral yaprakçığın sistol sırasında sol atriyuma doğru çökmesine, kıvrılmasına veya bükülmesine neden olabilir. Bu durumun neden olduğu mitral kapak yetersizliğinin derecesi ise, prolapsusun ciddiyetine ve yaprakçıkların koaptasyonundaki bozulma derecesine bağlıdır.

Mitral kapak prolapsusu idiyopatik olabilir, ancak Marfan sendromu, Ehlers-Danlos sendromu, osteogenezis imperfekta, psödoksantom elastikum, SLE, poliarteritis nodosa ve kas distrofileri gibi çeşitli otozomal dominant veya X-bağlı genetik bozukluklarda görülebilir.

Mitral kapak prolapsusu, Graves hastalığı, hipomasti ve romatizmal kalp hastalığı olan hastalarda da görülebilir.