Ayaktan hasta muayene ve takibi

Rutin kontrol veya herhangi bir şikayeti nedeniyle gittikleri doktor tarafından kardiyak patoloji olabileceğinden şüphe edilen hastaların öncelikle detaylı öyküsü alınır, sonrasında özenle fizik muayeneleri yapılır, ve elde edilen verilerine göre belirlenen klinik tanı/ön tanılarına göre tetkikleri yapılır. Takibi gereken bir kardiyak patoloji saptanan hastalar ise düzenli aralıklarla kontrole çağrılır.

Yüzeyel EKG

Kalbin anlık ritm kaydı. Fizik muayene sonrası genelikle ilk istenilen ve birlikte değerlendirilen tetkik olmaktadır. Özellikle hızlı veya yavaş, ritm bozukluğundan şüphe edilen hastalarda tanıya yaklaşımda oldukça faydalıdır. Elektrokardiyograf olarak bilinen bir makine kullanarak elektriksel iletinin kalpteki hareketini kaydedilir. EKG olarak da bilinen bu testte zamanla kalbin elektriksel aktivitesindeki değişiklikler bir kağıda yazdırılır ve çeşitli kalp kusurlarını, özellikle de ileti […]

Ekokardiyografi

Kalbin ultrasonografik görüntülemesi olarak bilinen Ekokardiyografi (EKO), doğuştan veya infeksiyon gibi nedenlere bağlı olarak sonradan gelişebilen çocuk kalp hastalıklarının tanısında kullanılan en önemli tetkik yöntemidir. Kardiyak ultrason veya sonogram olarak da bilinen EKO, kalbin hareketli bir resmini yapmak için ses dalgalarını kullanır. Ses dalgaları, testi yaptıran kişi tarafından hissedilmez ve şimdiye kadar zararlı olduğu gösterilmemiştir. Test zarar vermez, ancak küçük çocuklar (genellikle 1 […]

Ritim Holter

Bu işlem, hasta tarafından genellikle 24 veya 48 saat olmak üzere belirli bir süre boyunca takılan taşınabilir bir EKG kaydedici cihaz ile yapılır. Genellikle aralıklı ve sık tekrarlı (haftada 1-2 tekrar) patolojik ritm şüphesinde tercih edilir. Ritm Holter testi genellikle evde yapılır, takılan cihaz test sırasında kalbin tüm elektriksel aktivitesini kaydeder. Hasta veya ebeveyninden test süresi boyunca yapılan aktivitelerin yanı […]

Event Recorder

Bu cihaz kalp rahatsızlığı (olay) yaşandığında bir düğmeye basılarak etkinleştirilen taşınabilir bir EKG kaydedicidir. Genellikle aralıklı ve seyrek tekrarlı patolojik ritm şüphesi varlığında tercih edilir. Sonuçların değerlendirilebilmesi için cihaz kalp atış hızı ve ritminin kısa bir bölümünü kaydeder. İzlem süresi genellikle 30 gündür, ancak gerekli bilgiler daha erken elde edilirse daha az sürede sonlandırılabilir. Olay Kaydediciyi Kullanma: Kalp çarpıntısı, düzensiz […]

Fetal EKO

Gebelikte bebeğin kalp anomalileri açısından değerlendirilmesini sağlayan ultrasonografik bir görüntüleme yöntemi. Doğumsal kalp hastalıkları, sık görülmesine rağmen, rutin ultrasonografik inceleme esnasında en sık gözden kaçırılan anomalidir. Doğumda en sık rastlanılan anomali olan Doğumsal Kalp Hastalıkları, canlı yenidoğanların 1/100’ inde görülmekte olup kromozom anormalisi varlığında sıklığı 6-7 kat daha artmaktadır. Doğumsal kalp hastalıkları, önemli bir sağlık sorunu ve en sık rastlanılan […]

Fetal EKO

Gebelikte bebeğin kalp anomalileri açısından değerlendirilmesini sağlayan bir ultrasonografik görüntüleme yöntemidir. Doğumda en sık rastlanılan anomali olan Doğumsal Kalp Hastalıkları, canlı yenidoğanların 1/100’inde görülmekte olup kromozom anormalisi varlığında sıklığı 6-7 kat daha artmaktadır. Doğumsal kalp hastalıkları, önemli bir sağlık sorunu ve en sık rastlanılan bir anomali olmasına rağmen, rutin ultrasonografik inceleme esnasında en sık gözden kaçırılan anomalidir. Fetal kalp muayenesi […]