Construction Blog
Kalp Hastalıklarında Tanı ve Tedavi

Kalp Hastalıklarında Tanı ve Tedavi

Kalp hastalıkları, doğuştan veya infeksiyon gibi nedenlere bağlı olarak sonradan gelişebilir. Günümüzde doğum öncesi yapılan görüntüleme ile doğuştan kalp hastalığı tanısı konulabilmekte ve doğumunu takiben hastalığın tipine göre her yaşta medikal veya cerrahi tedavileri başarıyla yapılabilmektedir. Tanıya yönelik Elektrokardiyografi (EKG), Ekokardiyografi (EKO), Fetal EKO, Transözofageal EKO, Ritm holter monitörizasyonu ve Efor testi yanında tanı ve tedavi amaçlı kalp kateterizasyonu ve anjiyografi yapılmakta; günümüzde kalp kapak darlıkları (valvuloplasti), damar darlıkları (anjioplastisi), damar açıklıkları (PDA, fistül vs.) ve delikler (ASD, VSD vs.) damardan girilerek kapalı sistem tedavi edilmektedir. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir